Czynniki sukcesu firm można podzielić na dwie główne kategorie: 
Pierwsza z nich – szeroko reprezentowana, zrozumiała, skupiająca uwagę szkół biznesu i praktyków i teoretyków – to MĄDROŚĆ ORGANIZACJI. 

Na mądrość organizacji składają się strategia, marketing, technologia, finanse. Są to wyćwiczone sprawne mięśnie z elementem talentu a może czasem i szczyptą geniuszu. Niezbędne fundamenty biznesu.

Dziedziny decyzyjne, mierzalne, opisane naukowo i wykładane przez akademików. Wiedza i umiejętności powszechnie dostępne. Elementy opisane w bilansach firm i CV pracowników. Informacja i wiedza. Twarde zasoby.

Jednak czy wiedza i informacje wystarczą? Czy mogą być źródłem znaczącej i trwałej przewagi w biznesie, czy są raczej podstawą, warunkiem dopuszczenia do gry, spełnienia minimalnego standardu, by mieć choć cień szansy na sukces?

„W świecie przesyconym informacjami i pełnym technologii wymiany danych w nanosekundach, trudniej niż kiedykolwiek w historii, jest utrzymać przewagę konkurencyjną opartą na informacji czy wiedzy” pisze Patrick Lencioni w „Przewadze nad konkurentami”

I tu pojawia się druga kategoria czynników warunkujących sukces:

ZDROWIE ORGANIZACJI

Co się składa na ZDROWIE ORGANIZACJI? 
Zdrowie Organizacji to ograniczenie do minimum uprawiania firmowej polityki, minimalizacja dezorientacji wśród pracowników, co do tego co się w firmie dzieje, wysokie morale, wysoka produktywność, niska rotacja współpracowników.

Na zdrowie organizacji składa się 

  • właściwa kultura organizacyjna
  • zdefiniowany i realizowany system wartości
  • umocowanie i upodmiotowienie pracowników
  • atmosfera
  • energia
  • otwarta komunikacja
  • pełne wykorzystanie ludzkich talentów
  • HR rozumiany bardziej jako ‚human relations’ niż ‚human resources’

Lencioni twierdzi:

„Zdrowie organizacji bywa niezauważane dlatego, że składające się na nie elementy nie wydają się niczym nowym. Podstawowe składniki – przywództwo, praca zespołowa, kultura, strategia (…) patrzyliśmy na każdy z tych elementów w izolacji od pozostałych, oddzielnie i teoretycznie, zamiast uznać całość za zintegrowaną i praktyczną dyscyplinę”.

Mówienie o zdrowiu organizacji i widzenie go jako czynnika przewagi konkurencyjnej jest zintegrowaniem rozproszonych stwierdzeń typu: „ludzie są naszym najważniejszym kapitałem”. „kierujemy się misją, wizją, kulturą organizacyjną i kluczowymi dla nas wartościami” w system, który – jak pokazują doświadczenia firm osiągających długoterminowo ponadprzeciętne efekty – działa.

„Zdrowa organizacja z pewnością z czasem będzie się stawała coraz mądrzejsza”.